Bezoek PrO Emmen

Een delegatie van De Einder is op bezoek geweest bij Pro Emmen.
Een inspirerend bezoek waar onze visitatiegroep veel nieuwe ideeën heeft opgedaan om De Einder nog verder te helpen!