Coronavirus

Op de Einder houden wij nauwlettend de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus in de gaten. Onderstaande brief hebben alle leerlingen meegekregen.

 

Praktijkschool de Einder
Spionkopstraat 9
2572 NK ’s Gravenhage
Tel.nr. 070-4451616
Faxnr. 070- 3889431
Email: info@de-einder.nl

Den Haag, 2 maart 2020

Betreft: Coronavirus in Nederland

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De eerste ziektegevallen van het Coronavirus in Nederland zijn een feit.
Dit roept mogelijk vragen bij u op: Hoe te handelen bij gezondheidsklachten en hoe handelt de school bij mogelijke verdenking op besmetting met het Coronavirus. Daarover informeren wij u middels deze brief.

Kan uw zoon/dochter naar school?
Onze school handelt in lijn met de voorschriften en informatie van het RIVM, de GGD en het ministerie van OCW. Onze leerlingen kunnen in principe gewoon naar school. Als uw zoon of dochter ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. Als u in Nederland verkouden bent of luchtwegklachten hebt, hoeft u zich meestal geen zorgen te maken dat u het nieuwe Coronavirus heeft. De kans is veel groter dat u gewoon griep heeft of een ander verkoudheidsvirus.

Wat te doen als er een risico bestaat?
Docenten, leerlingen en/of ouders die koorts hebben in combinatie met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een land/regio zijn geweest met verspreiding van het Coronavirus dan moet hij/zij thuisblijven. Ditzelfde geldt ook als er de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het nieuwe Coronavirus. Wij vragen u dan zo spoedig mogelijk in lijn met het advies van het RIVM telefonisch contact op te nemen met de huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en hun advies op te volgen voordat u uw zoon of dochter naar school laat gaan.

Mocht deze situatie voor u van toepassing zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, in dit geval direct met de directeur dhr. R. Duchatteau. Dit kan via mail: rduchatteau@de-einder.nl of tel: 070 445 1616. Stuur uw kind/pupil in dit geval niet naar school. Wij nemen na melding direct contact op met de GGD en ons bestuur.

In het geval dat een docent symptomen waarneemt, krijgt u het verzoek uw kind op te halen en bovenstaande te volgen. Indien er daadwerkelijk een besmetting plaatsvindt, zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren.

Wat doen we op school om besmetting te voorkomen?
In alle groepen gelden vanaf nu strengere hygiëneregels. In elke groep zal hieraan aandacht worden besteed. We hanteren daarbij de door het RIVM voorgeschreven maatregelen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Onze docenten zullen de leerlingen er regelmatig op wijzen hun handen te wassen. Zij zullen uw zoon/dochter uitleggen waar deze maatregelen voor bedoeld zijn. De schoonmakers hebben instructie gekregen om de delen waar veel handcontact plaatsvindt (zoals deurkrukken, lichtknoppen en leuning) dagelijks extra goed schoon te maken. U kunt hier thuis ook aandacht aan besteden. We rekenen op ieders medewerking.

Waar vindt u verdere informatie?
Meer informatie over het Coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden op de site van het RIVM en de GGD Haaglanden: http://www.rivm.nl/coronavirus en https://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/coronavirus.htm als ook op onze eigen website:
https://www.de-einder.nl/

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Ron Duchatteau

Directeur Praktijkschool De Einder
Spionkopstraat 9 2572 NK Den Haag
070 – 445 16 16
06 – 42179358
rduchatteau@de-einder.nl
www.de-einder.nl