Dag van de Leerplicht

Jaarlijks op de derde donderdag in maart vindt de dag van de leerplicht plaats.
Op De Einder hebben we ervoor gekozen om de klas met het minste verzuim in het zonnetje te zetten!
Klas 1C was de gelukkige!