Loopbaanburgerschap

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven.
Tijdens het vak burgerschap leren de leerlingen over het samenleven met anderen, inspraak en politiek, werk en geld en leefstijl en gezondheid.

Wij geven twee keer per week burgerschapslessen, hierbij maken wij gebruik van ‘Kies 1- leerwerkboek burgerschap’. Het leerboek bestaat uit negen thema’s die wij aan de hand van de opdrachten behandelen en klassikaal bespreken. Door niet alleen opdrachten te maken, maar deze juist ook klassikaal te bespreken proberen wij de leerlingen de kennisvaardigheden en houding bij te brengen die zij nu en later nodig hebben om actief mee te kunnen doen in ons samenleving.