Begeleiding

Voortgang
Praktijkschool de Einder heeft een overzichtelijke leeromgeving met duidelijke regels en afspraken. Wij bieden kleine groepen, intensieve begeleiding en een vaste mentor aan. De mentor is je eerste aanspraakpunt. Samen met de mentor maak je een eigen Individueel Ontwikkel Plan. Gedurende het schooljaar voeren we samen het plan uit en komen de gemaakte afspraken na.

Extra begeleiding
Naast de dagelijkse begeleiding door jouw mentor, kan ook de coördinator ingeschakeld worden. Voor de onderbouw is dat dhr. J. kruit en voor de bovenbouw is dat mw. H. Vermaat. Daarnaast kunnen we nog meer professionele hulp inschakelen. Binnen de school kunnen dat de zorgcoördinator, een orthopedagoog en de schoolpsycholoog zijn. De deskundigen van buiten de school zijn bijvoorbeeld de schoolarts, een maatschappelijk werker, een leerplichtambtenaar, iemand van Bureau Jeugdzorg, de Opvoedpoli of Centrum voor Jeugd en Gezin. Onze remedial teacher kan extra hulp bieden bij rekenen of taal. Ook als je wil doorstromen naar een hoger niveau kan zij hulp bieden.

Maatschappelijk werk
Heeft u behoefte om met een maatschappelijk werker te praten? Dan kunt u contact opnemen met de school. De maatschappelijk werker maakt met u een afspraak hier op school of bij u thuis.

Waar kan de maatschappelijk werker allemaal bij helpen?
Als uw kind 18 jaar wordt verandert er veel en zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Hier kunt u ondersteuning bij krijgen. Vragen over pesten, verzuim, geldzaken, opvoeding, regelingen en wonen zijn bespreekbaar. De maatschappelijk werker denkt met u mee over een mogelijke oplossing of wat er nodig is om goed uit deze situatie te komen.

Van school en dan?
Wij willen graag weten hoe het met je gaat als je van school gaat. We willen je ook blijven adviseren en helpen, als dat nodig is. Daarom willen wij nog twee jaar contact met je houden en met het bedrijf waar je gaat werken of de school waar je een vervolgopleiding gaat volgen. Tijdens deze periode kan je nog steeds contact opnemen met maatschappelijk werk voor zaken als huisvesting, een uitkering of kinderbijslag.