!OPGELET!

Wij zien iedereen graag op 4 januari 2021 gezond weer op school.

Het kabinet heeft voor onze school een uitzondering op de regel toegepast. Het praktijkonderwijs, dat wij verzorgen, mag gewoon open. Dit kabinetsbesluit geeft veel vragen en weinig antwoorden. Wat mogen we wel en wat beslist niet. We proberen u zo goed mogelijk up-to-date te houden middels onze website.

De informatie op deze pagina kan wijzigen n.a.v. de actualiteit. We streven ernaar alle feitelijke informatie zo snel mogelijk met u te delen op deze website.

Wat weten we tot nu toe:

  • Leerlingen die dit schooljaar examen doen, volgen het onderwijsprogramma op school.
  • Leerlingen die op praktijkschool de Einder zitten kunnen gewoon naar school.
  • Beroepsgerichte lessen in het praktijkonderwijs vinden op school doorgang.
  • Beroepsgerichte lessen (stages) gaan zoveel mogelijk door.

Dit is fantastisch nieuws voor ons maar zeker voor de leerlingen van onze opleiding. Uiteraard kan het zo zijn dat onze school op advies van de GGD of vanwege organisatorische redenen (bijv. te weinig personeel), geen fysiek onderwijs kan verzorgen. We zullen u daar ook van op de hoogte houden.

Voor vragen en of onduidelijkheden kunt u met uw vragen terecht op onderstaand emailadres en er wordt met u contact opgenomen.

Wij hopen u via deze weg juist geïnformeerd te hebben.

Team De Einder.

Voor vragen: info@de-einder.nl

Bron: website www.VO-raad.nl

Laatste update 18-12-2020