Praktijkonderwijs

Na de basisschool is het tijd voor het Voortgezet Onderwijs. Ook praktijkonderwijs valt hieronder. Het doel van praktijkschool de Einder is jou te begeleiden naar een vervolgopleiding of werk.

Je volgt je eigen route. Samen kijken we wat je wil of het beste kan. Je leert niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. Onze klassen zijn klein (maximaal 14 leerlingen) en je krijgt een eigen mentor.

Onze opleiding duurt vijf jaar. Vanaf het derde leerjaar ga je minimaal 1 keer per week stage lopen bij een bedrijf. Wij proberen samen met jou ervoor te zorgen dat je een baan hebt als je bij ons van school gaat. Wil je toch liever doorleren en heb je naast goede cijfers ook doorzettingsvermogen? Dan kan je in het vierde jaar toegelaten worden tot de “Entreeklas”. Hierdoor kan je versneld doorstromen naar MBO niveau 1 of 2.

Bekijk de video’s over de verschillende onderdelen

Horeca

Techniek

Detailhandel

Zorg

Algemeen Vormend Onderwijs

Doen-in

De Einder is uniek! Want als enige Haagse praktijkschool werken wij via de structuur en aanpak van DOENIN. De aanpak van DOEN IN helpt De Einder om samenhang en structuur aan te brengen in onderwijsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling en de afstemming hiertussen.
De Einder biedt samen met DOEN IN een compleet leerlingvolgsysteem om de voortgang van de leerling in beeld te brengen. Zowel docenten, leerlingen en ouders kunnen de resultaten gemakkelijk bijhouden.

De leerling krijgt inzicht in zijn of haar resultaten. Hierdoor krijgt de leerling een sterkere betrokkenheid bij zijn of haar leerproces. (Daarom spreken we bij DOEN IN over een leerling-volg-jezelf-systeem!)  Het LVS DOEN IN draagt bij aan de leerling motivatie en geeft de leerling een gevoel van trots op de stappen die hij of zet.

Entree

Tevens bieden wij vanaf het 4e jaar in samenwerking met ROC Mondriaan de MBO ENTREE opleiding niveau 1. Via deze opleiding is het mogelijk bij geschiktheid in te stromen bij MBO 2 opleidingen