Toelatingsbeleid

Schooljaar 2022 – 2023

De Einder heeft een toelatingsprocedure die geldt voor alle leerlingen die zich aanmelden op onze school vanuit de onderstroom en de zij-instroom. Voor de toelating tot het PrO heeft de leerling een indicatie nodig van het samenwerkingsverband. Hiervoor gelden de landelijke  toelatingscriteria:

 • Het IQ van de praktijkschool leerling ligt tussen de 55 en 70;
 • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
  • Inzichtelijk rekenen;
  • Begrijpend lezen;
  • Technisch lezen;
  • Spellen.

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Het kan voorkomen dat de leerling niet binnen deze toelatingscriteria vallen, daarover later meer in “4. Plaatsing”.

Om er voor te zorgen dat de leerling bij ons op zijn of haar plek zit, worden de volgende stappen in de toelatingsprocedure genomen:

OPP: voor alle leerlingen op de Einder wordt een OPP gemaakt; een document waarin het ontwikkelingsperspectief beschreven staat. Binnen dit OPP zit een IOP dat door de leerling samen met zijn/ haar mentor maakt. Ouders/ verzorgers worden hierin actief betrokken en moeten dit document ondertekenen. Het OPP wordt gemaakt aan het begin van het schooljaar door de Coördinator passend onderwijs, de orthopedagoog en de mentor van de leerling. Ouders/ verzorgers worden actief betrokken en moeten dit document ondertekenen. Het document wordt geplaatst in Magister. Aan het eind van het schooljaar wordt aangepast, daar waar nodig. Dit wordt gedaan tijdens de rapportavond. Ook dan wordt er door ouders/ verzorgers ondertekend en het document in Magister bewaard. Elk jaar neemt de leerling dit document ‘mee’ en wordt aangevuld door de volgende mentor.

Capaciteit

Praktijkschool de Einder heeft plaats voor 56 nieuwe leerlingen, hierbij gelden de volgende voorrangsregels:

 1. Zit er al een broer of zus op onze school, dan krijgt deze leerling voorrang op leerlingen die momenteel niet een broer of zus op onze school heeft zitten.
 2. Kinderen van personeel hebben voorrang.