Veilige school

Een veilig schoolklimaat bieden voor ruim 200 leerlingen met een praktijkindicatie en of zij-instroomtraject staat bij ons hoog in het vaandel. Met ruim 40 personeelsleden en stagiaires dragen wij zorg voor een veilige en gestructureerde leeromgeving op onze school.

Naast 2 mooie, kleurrijke schone gebouwen met up-to-date inrichting, zijn structuur (duidelijke van te voren afgesproken regels) en continuïteit (vaste groepsleerkrachten de hele week voor hun eigen klas, nooit lesuitval) uitgangspunten voor de aanpak van de Einder. Daardoor houden wij tijd over voor het belangrijkste op de Einder: Welgemeende aandacht. Met deze aandacht kunnen onze docenten toveren.

Omdat er uit deze aandacht een relatie tussen docent en leerling ontstaat hebben deze docenten een krachtig correctiemiddel namelijk negeren. Hierdoor lukt het op de Einder om met ruim 200 leerlingen, die in potentie een andere benadering nodig hebben, een veilige school te zijn.

 • Een school waarin personeel (docenten een OOP) en leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
 • Een school waar relatief weinig gepest word.
 • Een school waarin ruimte is voor kwetsbare leerlingen.
 • Een school waar leerlingen met gedragsproblemen de kans krijgen te veranderen.
 • Een school waar de docenten de Social-Media kennen.

Kortom een school met een klimaat waarin een ieder er mag zijn en beter kan worden.
Dat gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Naast lesgeven word er van de docenten ook inzet verwacht bij het toezichthouden op gangen, in de kleedkamers en op het plein. Hiervoor is extra scholing en deskundigheidsbevording nodig. Ook de leerlingen zijn op de Einder mede verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.

Sinds 2014 is de Einder een gecertificeerde veilige school. Dat is mede te danken aan de inzet van onze veiligheidscoördinator en de veiligheidscommissie. Er is een veiligheidsplan met onderliggende protocollen:

 • De Einder beschikt voor ruim voldoende BHV-ers en EHBO-ers die jaarlijks worden bijgeschoold.
 • 2 keer per jaar is er een ontruimingsoefening.
 • Daarnaast is de Einder op weg naar het certificaat Gezonde School.
 • De Einder is rook- en alcoholvrij.
 • De Einder heeft gezonde schoolkantines.
 • Locker inspecties.
 • Pleinwacht.

 

 • Het bijhouden van incidentenregistratie.
 • Het hebben van een flexibel dynamisch veiligheidsplan.
 • Het hebben van veiligheidscoördinator cq veiligheidscommissie.
 • Het hebben van allerlei protocollen die jaarlijks worden bijgesteld.
 • Het hebben van voldoende BHV-ers en EHBO-ers die jaarlijks worden geschoold.
 • De aanwezigheid van een AED.