Sluiting school

15 maart 2020

Beste ouder/verzorger,

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit voor u?

We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast. Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit voor u als ouder:

– alle leerlingen blijven thuis, ook leerlingen die op stage zijn. Bent u werkzaam in een van de vitale beroepen en heeft u geen opvangmogelijkheid dan horen wij dat graag zodat we waar mogelijk en noodzakelijk opvang kunnen regelen.

De vitale beroepen vindt u op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

– de eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om daar waar mogelijk huiswerkopdrachten voor uw zoon of dochter te realiseren zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten zijn. De komende dagen krijgt u hier informatie over.

Houd u voor verdere informatie ook de website van de school in de gaten. https://www.de-einder.nl/

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact met mij op: dhr. R. Duchatteau, mailadres: rduchatteau@de-einder.nl of direct met de juf of meester van uw kind.

Tot slot

We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Alleen samen gaan wij dit redden.

Met vriendelijke groet,

R. Duchatteau

Directeur praktijkonderwijs De Einder Den Haag