tweede periode van aanmelding

De tweede periode van de BoVo procedure (dinsdag 7 t/m donderdag 16 april)

Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden van dinsdag 7 t/m dinsdag 14 april, tot uiterlijk 13.00 uur.

Ouders/verzorgers kunnen hun kind deze tweede periode alleen contactloos aanmelden door:

·       het regionale aanmeldformulier per mail versturen aan de school op mailadres dthijs@de-einder.nl

·       digitaal aanmelden via POVO OT (voor ouders/verzorgers die hiervoor al aangemeld zijn).

Op woensdag 15 en donderdag 16 april vindt de centrale loting en matching van de tweede periode plaats.

De leerlingen die zijn aangemeld in de tweede periode (dinsdag 7 april t/m dinsdag 14 april, 13.00 uur) ontvangen op donderdag 16 april tussen 15.00 – 17.00 uur het bericht met toelatingsbesluit van BOVO en op dezelfde dag vanaf 15.00 uur van de vo-school.