Afwezigheid, verlof en verzuim

Zorg dat je op tijd bent
Zorg dat je op tijd op school bent. Ben je een keer te laat, dan haal je een te laat-briefje bij de conciërge. De tijd die je te laat bent, moet je inhalen. Kom je vaak te laat, dan sturen we hierover een brief naar huis. Als je te laat blijft komen, schakelen we de leerplichtambtenaar in.

Bij ziekte moet je worden ziek gemeld
Als je ziek bent, moeten je ouders of verzorgers je ziek melden. Dat moet ’s morgens voor 8.25 uur gebeuren. Loop je stage, dan moeten je ouders of verzorgers zowel naar school als naar je stagebedrijf bellen. Als je er niet bent en we hebben geen ziekmelding ontvangen, dan nemen we contact op jouw ouders/verzorgers.

Verlof buiten de vakanties om
Als je buiten de vakanties om vrij wilt hebben, kun je dat aanvragen. Maar je krijgt alleen toestemming als je een dringende reden hebt. Een dringende reden is bijvoorbeeld als je op bezoek moet bij een familielid dat ernstig ziek is of als je naar een begrafenis moet.