Contact met ouders

Voor je eigen ontwikkeling vinden wij het belangrijk om goed contact te hebben met jouw ouders. In het begin van het schooljaar doen we dit door middel van het afleggen van huisbezoeken. Wij komen dan bij jouw thuis langs en gaan in gesprek met je ouders/ begeleiders. Wij verwachten dat jij dan ook thuis bent. Daarnaast hebben wij drie ouderavonden in het jaar. Jouw ouders worden dan bij ons op school uitgenodigd om samen met jou de voortgang te bespreken.

Tussendoor afspreken kan ook
Ouders en verzorgers kunnen ook buiten de ouderavonden om een afspraak maken. Als er dringende zaken, kan de mentor je ouders uitnodigen voor een gesprek op school. Andersom kan uiteraard ook. Als jouw ouders een gesprek willen, kunnen zij jouw mentor benaderen.