Klachtenregeling

Binnen Praktijkschool de Einder hebben wij een regeling met betrekking tot klachten. Wij hanteren hierbij de norm zoals deze door de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden is opgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde link.

klachtenregeling-stichting-vo-haaglanden