Week van de Profielen

Afgelopen week was het ‘de week van de profielen’!
Elke dag werd er een profiel (Techniek, Horeca, Dienstverlening of Verkoop) aangestipt,
zodat onze tweedejaarsleerlingen straks precies weten waar ze voor kiezen in het derde jaar!